حمله خطرناک گاومیش به دختربچه 9 ساله


یک گاومیش در پارک ملی یلواستون به یک دختربچه 9 ساله حمله کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی