بازدید رئیس جدید بنیاد مستضعفان از آزادراه تهران - شمال


پرویز فتاح در اولین بازدید خود پس از انتصاب به ریاست بنیاد مستضعفان به آزادراه تهران ـ شمال آمد تا از مناطق مختلف این آزادراه بازدید کند. بازدید رئیس جدید بنیاد مستضعفان از آزادراه تهران - شمال

 ویدیوهای پیشنهادی