اجرای شعبده بازی سعید فتحی روشن :: مرحله نیمه نهایی عصر جدید


سعید فتحی روشن با راهیبایی به مرحله نظرسنجی مردم در قسمت سوم مرحله نیمه نهایی، با اخذ 4,234,141 موفق شد به فینال مسابقه استعدادیابی عصر جدید راه یابد.

 ویدیوهای پیشنهادی