عداد و ارقامی هولناک وشوکه کننده درباره زمین خواری در ایران


اعداد و ارقامی هولناک وحشت آور و شوکه کننده درباره زمین خواری در ایران که اتفافا خود صدا و سیمای ما پخشش کرد! 250/000/000/000/000 تومان 6/000/000/000/000 تومان 6/000/000 متر مربع گوشه ای از این ارقام هستند! روزگاری کسانی بودند که خاک را به نظر کیمیا می کردند الان عده ای خاک و دریا و کوه و جنگل را می خورند!

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها