اجرای گروه ریکو در نیمه نهایی برنامه عصر جدید


اجرای فوق العاده زیبا و هیجان انگیز حرکات نمایشی و آکروباتیک گروه ریکو در مرحله نیمه نهایی برنامه عصر جدید یکشنبه 30 تیر 98

 ویدیوهای پیشنهادی