با حکم رهبر انقلاب پرویز فتاح رئیس جدید بنیاد مستضعفان شد


با حکم رهبر انقلاب پرویز فتاح رئیس جدید بنیاد مستضعفان شد

 ویدیوهای پیشنهادی