یه میکس از عایشه و کرم{کپشن+کامنت}❤


من مدیر ریل سریال عشق تجملاتی هستم قبلا گفتم و الانم میگم و کسانی که از من شخصیت گرفتن لطفا از شخصیت هاتون فعالیت کنید و هرکس شخصیت خواست به من بگه این سریال شخصیت های فراوانی داره مثله ولکان بوسه و خیلی ها من مدیر ریلم همه به غیر از من فیکننننن!!!¡ خوب میریریم سراغ شخصیت ها: بقیه در کامنت⤵️