مرحله نیمه‌نهایی عصرجدید - سعید فتحی‌روشن؛ ن


دوباره مرد مرموز و این‌بار، عقب/جلو کردن ساعت و زمان با ذهن‌خوانی، سرِ کارمان می‌گذارد، اما دوست‌داشتنی است سعید فتحی‌روشن؛ نخستین اجرای برنامه سوم از مرحله نیمه‌نهایی عصرجدید asrejadidtv

 ویدیوهای پیشنهادی