دوبله فارسی مکالمه نیروی دریایی سپاه با نیروی دریایی انگلیس در جریان توقیف نفتکش


انتشار بخشی از مکالمه نیروی دریایی سپاه پاسداران با نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در جریان توقیف نفتکش "استنا ایمپرو" بریتانیایی. اپراتور سپاه به نفتکش مذکور دستور تغییر مسیر می دهد و تذکر می دهد "اگر پیروی کنید، در امان خواهید بود." اپراتور بریتانیایی هم به نفتکش دستور ادامه مسیر می دهد و از ایران می خواهد مانع حرکت آن نشود. طرف ایرانی پاسخ می دهد قصد بازرسی به دلایل امنیتی دارد و "قصد چالش سازی

 ویدیوهای پیشنهادی