فیلم برخورد خشن مامور شهرداری با کودک دستفروش افغان !


بخشدار آبدان بوشهر ضمن تایید برخورد خشن مامور شهرداری آبدان با کودک افغان که با کتک زدن و پرتاب این کودک همراه بود گفت: اقدامات قانونی لازم از طریق مراجع قضایی دراین خصوص صورت خواهد پذیرفت.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها