جزئیات در عارضه یابی بسیار مهم است - 09120660447


(جهت دریافت مشاوره با آکادمی قبضه با 09125281952 رفیعی تماس بگیرید.) در ارائه دادن جزئیات به مشاورتان هرگز خساست به خرج ندهید... جزئیات بسیار مهم است... کاملا در ارائه دادن اطلاعات سخاوت مند باشید... آن چیزی که از نظر شما غیر مهم است، از نظر مشاور بسیار اهمیت دارد

 ویدیوهای پیشنهادی