لحظهٔ توقیف نفتکش انگلیسی ، توسّط تکاوران دریایی سپاه.


خبر توقیف یک نفتکش انگلیسی ، توسّط یگان شناوری منطقهٔ یکم نیروی دریایی سپاه ، از خبرهای مهمّ روز گذشته بود . به گفتهٔ سخنگوی سپاه پاسداران ، نفتکش Stena Impero ، که توسّط یک ناوچهٔ جنگی انگلیسی ، اسکورت می شد ، و برخلاف قوانین و مقرّرات دریایی ، دستگاه موقعّت یاب خود را ، خاموش کرده بود ، پس از اخطارهای یگان دریایی سپاه ، و حتّی ، مقاومت و دخالت ناوچهٔ جنگی نیروی دریایی سلطنتی انگلستان ، و به پرواز درآوردن دو فروند بالگرد ، برای ممانعت از انجام مأموریت نیروهای سپاه ، سرانجام با حضور نیروهای تکاور دریایی سپاه ، توقیف گردید . در این فیلم ، لحظهٔ توقیف این نفتکش را ، توسّط تکاوران نیروی دریایی سپاه ، مشاهده می کنید .

 ویدیوهای پیشنهادی