کتاب جوغن نامه مرجع رمز گشایی جوغن ها


کتاب جوغن نامه مرجع رمز گشایی جوغن ها مخصوص باستان شناسان و دانشجویان باستان شناسی  دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها کتاب گنج یابی و آشنایی با دفینه ها +تصویری , خرید کتاب جوغن ها , خرید اینترنتی کتاب جوغن ها شناخت جوغن ها در گنج یابی بسیار مهم است چون: یکی از بیشترین علایمی که در ایران عزیز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما بعضی مواقع تفسیر دیگری نیز دارند برای یافتن مقبره باید بسته به نوع منطقه شکل قرارگیری کاسه ها و نشانه های کنار آنها و جهت های جغرافیایی دقت نمود هر چه کاسه خوش تراشتر و عمیق تر باشه به همان اندازه بزرگی و ثروت فرد متوفی رو می رسونه معمولا فاصله کاسه تا قبر از 10 متر تجاوز نمی کنه اما درمواقعی استثناهایی نیز وجود داره. ## کتاب جوغن نامه مرجع رمز گشایی جوغن ها

 ویدیوهای پیشنهادی