کشته شدن پسربچه پس از سقوط در محوطه گوریل ها


دوستان شرمنده من درست متوجه نشدم پیام آخر ویدیو رو ولی همین قدر متوجه شدم که این گوریل تو لحظات آخر با این پسر مثل بچه خودش رفتار کرد بلندش کرد و لباس هاش رو مرتب میکرد مطمئنا دلیل کشته شدن پسر گوریل نبوده بازم نمیدونم......

 ویدیوهای پیشنهادی