صحبت کردن طوطی برای فروش


این طوطی ها 100٪ آموزش دیده اند. لطفا در صورت تمایل به طور مستقیم از طریق ایمیل زیر تماس بگیرید. abdelramesh@gmail.com