روحانی کرجی از 3 دختر و 6 پسر کتک خورد ! / آنها دیشب با قمه حمله کردند !


3 دختر و 6 پسر با لوله و قمه یک روحانی را هدف قرار دادند و او را تا یک قدمی مرگ پیش بردند. ساعت ۲۳ دیشب در یک بستنی فروشی ابتدای جاده خوشنام مشکین دشت کرج ۹ نفر اراذل اوباش که سه نفر از آنها دختر بودند و به گفته شاهدان حالت طبیعی نداشتند، هنگام مواجه شدن با این طلبه ایشان را مورد تمسخر قرار می دهند. طلبه ی جوان با بی توجهی از کنار آنها عبور می کند و با اصرار به فحاشی اراذل آن ها را نهی از منکر می کند که منجر به درگیری آنها با طلبه جوان می شود و به گفته ی شاهدان عینی ماجرا دختران نیز از خودرو های خود قمه و لوله آورده و به اراذل داده اند تا اورا بزنند. پلیس در حوزه استحفاظی شهرستان ملارد که تحت نظر فرماندهی غرب استان تهران است برای تحقیقات وارد عمل شده است و روحانی مضروب به بیمارستانی در مشکین دشت انتقال یافته است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

50:36 عشق-01