علت توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه


علل توقیف کشتی انگلیسی : تردد از مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب وارد کردن پسماندنفت موجود در مخازن خود به خلیج فارس توجه نکردن به هشدارهای جمهوری اسلامی ایران خاموش کردن GPS و تردد برخلاف مسیر ریسک سانحه دریایی باتوجه به نفتی بودن آن را تاحد زیادی بالا می‌برد. و باتوجه به این که در آب های سرزمینی ما بوده پس توقیف آن ها اقدام حداقلی برای حفاظت از محیط زیست و کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است.

 ویدیوهای پیشنهادی