پارمیس زمانی دختر بااستعداد و هنرمند


پارمیس زمانی عزیز دختری زیبا ، خلاق و هنرمند و فعال در عرصه مد کودک می باشد