دوست دارم عشقم


چقدر دوست دارم همیشه پیشم باش قلبم به عشقت می تپه اندازه دنیا دوست دارم تو معنای آرامشی وای از اون خنده هات

 ویدیوهای پیشنهادی