عارضه یابی 80%تشخیص است و صرفا 20% درمان و معالجه - 09125281952


(جهت دریافت مشاوره با آکادمی قبضه با 09125281952 رفیعی تماس بگیرید.) بسیاری از سازمانها به دنبال عارضه یابی و رفع معضلات سازمانی شان هستند...متاسفانه بسیاری از آنها نمیدانند مشکل چیست و کجاست.... و قبل از دانستن این موضوع به درمان مبادرت میورزند... فراموش نکنید فهمیدن مساله و درد و ناحیه ی درد نیمی از درمان است... پیروز باشید

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها