اجرای فوق العاده دیدنی برادران Messoudi در مرحله دوم آمریکن گات تلنت 2019


اجراهای باقی هفته های گات تلنت و آشنایی با این مسابقه استعدادیابی در لینک زیر : 

 ویدیوهای پیشنهادی