در تظاهرات علیه کاوانا بازیگر خواننده زن آمریکا بازداشت


امیلی Ratajkowski، امی شوومر در میان کسانی که در اعتراضات ضد کوانا دستگیر شدندHundreds of protesters, including prominent #MeToo celebrity figures Amy Schumer and Emily Ratajkowski, have been arrested in Washington DC during another protest against Judge Brett Kavanaugh's nomination to the Supreme Court.

 ویدیوهای پیشنهادی