شکوفه عزیزی؛ دومین اجرای برنامه دوم از مرحله نیمه‌نهایی عصرجدید


اجرایی با اراده برای تکامل و رشد که نخ تسبیح "کمک به هموطنان سیل‌زده" را حفظ کرد! شکوفه عزیزی؛ دومین اجرای برنامه دوم از مرحله نیمه‌نهایی عصرجدید

 ویدیوهای پیشنهادی