نماینده معترضان اردنی: اگر به مطالباتمان رسیدگی نشود از قاسم سلیمانی کمک میخواهم


این برنامه برای یاران ایرانگرا یک برنامه #راهبردیست که نشان میدهد دقیقا ما امروز کجا بایستی بایستیم! سخنان سترون اپوزسیون کلاسیک و برانداز را رها کنید این جماعت چهل سال به حرف مفت عادت کردند و عملا زندگی های شخصی خود را هم نتوانسته اند بسازند و یکی درمیان چند شوهر و زن گرفتند و قاطی کرده اند! برای اینکه در جریان اصلی قرار بگیریم و خود را سرکار نگذاریم بایستی چشمها را شست و جور دیگر به رویدادهای جاری کشور نگاه کرد! امید دانا

 ویدیوهای پیشنهادی