با ابتلاء و آزمایش چگونه برخورد کنیم؟


سخنران: سید توحید قریشی، زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج کانال تلگرامی تمکین:

 ویدیوهای پیشنهادی