اگه کسی گفت من که می دونم خدا مهربونه بگو د خوب نمی دونی


مرتبه ی شریفی در ایمان که هرکسی بهش نمی رسه این پست خاص هست ولی تقدیمی نیس ... خب سوالاتتون رو می تونین اینجا بپرسین نظراتی که به زبان فارسی اند ولی انگلیسی تایپ می شن نه تایید می شن نه جواب می دم... در اصطلاح به این افراد میگم خود شاخ پندار افرادی که شاخ نیستن ولی فکر می کنن شاخن وقتی می خواین دنبال کنین یه اطلاع بدین و دلیلتون رو شرح بدین دلیل دنبال واسم خیلی مهمه...و درضمن سوالاتتون رو شفاف سازی کنین و کاملا توضیح بدین منظورتون چیه؟