خانه مخفیانه مسیح علینژاد در مناطق سیل زده لو رفت!


تعدادی از جهادگران بسیجی با انتشار ویدئویی خانه مخفیانه مسیح علینژاد در پلدختر را نشان دادند.