لحظه سرقت از جواهرفروشی و درگیری طلافروش شجاع با سارق مسلح


رکنا: دو سارق حرفه ای به یک جواهرفروشی دستبرد زدند و با زخمی کردن صاحب مغازه فرار کردند. ادامه خبر: Rokna News Agency :بخش پرونده :بخش حوادث :بخش اقتصادی :بخش سیاسی

 ویدیوهای پیشنهادی