فیلم/ جیسون رضائیان چگونه تحویل آمریکا شد ؟


بخشی از مناظره سوم زاکانی با تاجزاده در 28 خردادماه 1398 که در آن زاکانی به ماجرای تحویل جیسون رضائیان به آمریکا اشاره می کند.

 ویدیوهای پیشنهادی