فیلم مناظره حسام الدین آشنا با محمد حسین صفار هرندی و دفاع از جیسون رضائیان


فیلم مناظره حسام الدین آشنا با محمد حسین صفار هرندی و دفاع از جیسون رضائیان از هجمه اخیر حسام الدین آشنا به تهیه کننده سریال گاندو تعجب نمی کنیم وقتی ایشان همان کسی است که ۴ سال قبل هم در مناظره ای که(١٣٩۴/١٢/٢۶) با محمدحسین صفارهرندی در برنامه زنده نگاه ١ داشت از جیسون رضائیان در این حد دفاع می کرد!

 ویدیوهای پیشنهادی