کنایه رئیس سابق انرژی اتمی به روحانی


کنایه فریدون عباسی به ئیس جمهور و دولت فعلی

 ویدیوهای پیشنهادی