پس خیالمون بابت قیمت دلار راحت باشه آقای رئیس‌جمهور؟ - اخبار یی -


پس خیالمون بابت قیمت دلار راحت باشه آقای رئیس‌جمهور؟ - بخشی از گفتگوی تلویزیونی رشیدپور و روحانی با توجه به قیمت 5000 تومنی دلار!

 ویدیوهای پیشنهادی