ماجرای نفوذ عامل جیسون رضائیان در قسمت دیشب سریال گاندو


ماجرای نفوذ عامل جیسون رضائیان تا حد اطلاع از طعم آدامس محبوب روحانی ، در قسمت دیشب سریال گاندو! اصرار مقامات وزارت خارجه به آزادی این جاسوس برای خوشایند آمریکایی‌ ها و امضای برجام

 ویدیوهای پیشنهادی