انتشار فیلم صحنه قتل با شلیک مرگبار حسین غول


به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، فیلم دوربین مداربسته صحنه درگیری حسین غول با چند مرد دیگر در خیابان صفا را نشان می دهد که در ابتدا حسن غول همراه یک مرد دیگر وارد خیابان شده و 2 جوان ابتدا با برداشتن قمه از پشت خودروی سمند به سراغ حسین می روند که در این صحنه چند جوان دیگر با چوب و قمه به سمت این شرور خطرناک حمله می کنند.

 ویدیوهای پیشنهادی