روحانی در هیئت دولت


روحانی در هیئت دولت : در موضوع #سیل مردم به #شایعات توجه نکنند مرجع اطلاع رسانی مردم #صداوسیما باشد که تاکنون خوب کارکرده است

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

01:09 ۷۱۳۳۹