فیلم کنسرت عمومی خواننده زن انگلیسی جاس استون در پارک


فیلم کنسرت عمومی خواننده زن انگلیسی جاس استون در پارک جاس استون، خواننده انگلیسی، پس از ورود به کیش بازداشت و دیپورت شد او در اینستاگرام خودش نوشت: ایران آخرین کشور در لیست ( تور جهانی ) ما بود. ما می‌ دونستیم که برگزاری کنسرت عمومی امکان‌ پذیر نخواهد بود

 ویدیوهای پیشنهادی