شوآف توییتری آذری جهرمی به جای مدیریت بحران | بادکنک بجای بالن اینترنت!


شوآف توییتری آذری جهرمی به جای مدیریت بحران/ وقتی وزیر ارتباطات به جای بالن اینترنت، بادکنک هوا کرده است!

 ویدیوهای پیشنهادی