بنیاد مستضعفان سرمایه گذار محور شلمچه تا بصره خواهد بود


یک ویدیو دیگر با عنوان بنیاد مستضعفان سرمایه گذار محور شلمچه تا بصره خواهد بود از پرتال جامع صنعت حمل و نقل

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها