ماجرای جالب مسافرکشی مجری «سمت خدا»


نجم الدین شریعتی مجری برنامه «سمت خدا» با حضور در خبرگزاری فارس از گذشته زندگی خود و نقدهایش به شرایط کنونی جامعه گفت.

 ویدیوهای پیشنهادی