شلیک موشک کره شمالی به سمت ژاپن! - ترنج -


شلیک موشک کره شمالی که مسافت 2700 کیلومتر را از روی ژاپن پیمود و در ارتفاع 550 کیلومتری حرکت ‌کرد

 ویدیوهای پیشنهادی