از ابتدا تا انتهای پخت کباب کوبیده با دستگاه کباب گیر|کباب زن|کباب سیخ گیر اتوماتیک پویا صنعت


سیخ گیری یکنواخت و یک دست پخت یکنواخت کباب عدم نیاز به نیروی ماهر کیفیت ظاهری مناسب عدم انتقال آلودگی صرفه جویی در زمان Web: https://lnkd.in/dY8MG8q Instagram: https://lnkd.in/dzqw5HK Phone: +983536272294 Mobile: +989129743533 WhatsApp: +989902205799 Email: info@pooyasanatco.com pooyasanat_co@yahoo.com

 ویدیوهای پیشنهادی