لحظه شلیک مرگبار مرد مشهدی و قتل همسایه اش


درگیری دو کودک در مشهد به قیمت کشته شدن مرد 49 ساله با شلیک اسلحه تمام شد..ماجرای این نزاع مرگبار ظهر روز گذشته در خیابان طبرسی 51 مشهد هنگامی آغاز شد که کودک 11 ساله ای وارد حیاط منزلشان شد و به برادرش گفت: کودک همسایه او را کتک زده است!! جوان 29 ساله با شنیدن حرف های برادر کوچکش ناگهان از کوره در رفت و با چهره ای عصبانی به داخل کوچه رفت

 ویدیوهای پیشنهادی