امیر جعفری : من امیر جعفری رو اینجوری شناختین ؟


جوابیه امیرجعفری به یک اتهام غیراخلاقی در انتخابات: من به مردم ایران توهین کردم؟ مگر در تمام بحران ها و تلخی ها ما پشت تان نبودیم؟ فلان خبرگزاری سرشناس برای دشمن کردن مردم با من دست به تقطیع حرف هایم زد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

00:58 لگویی