اجرا سقف وافل درگیلان رشت. ویلاسازی آذرگشب


اجرا سقف وافل درگیلان رشت با کاهش 30درصدی هزینه برای هرسقف. کاهش هزینه قالب بندی و آرماتور. ویلاسازی صفر تا صد هماهنگ با بودجه کارفرما 09112355603 گروه مهندسی معماری آذرگشب

 ویدیوهای پیشنهادی