موزیک ویدیو جنجالی محسن افشانی همراه با سلاح گرم و سرد


اینها همان سلبریتی‌های ابلهی هستند که در بزنگاههای سیاسی وارد می شوند و از قانونمداری می‌گویند. راستی مگر حمل سلاح گرم و سرد جرم نیست؟ مگر مصرف شیشه و کوکایین جرم نیست؟!

 ویدیوهای پیشنهادی