صحبت های جنجالی امیر جعفری در حمایت از آقازاده ها!


به تازگی ویدئوی عجیب از امیر جعفری منتشر شده که در آن، این بازیگر اعلام می کند که موقعیت هایی که مسئولان و افراد صاحب نفوذ در اختیار نزدیکان خودشان قرار می دهند طبیعی هست و اگر او هم جای آنها بود سِمت های مهمی را به نزدیکانش می داد!

 ویدیوهای پیشنهادی