گفتگو با تبهکاری که همدستش داخل پراید با شلیک گلوله پلیس تهران کشته شد


دزدان پراید سوار با شلیک پلیس تهران زمینگیر شدند و یکی از آنها در این تعقیب و گریز کشته شد. اوایل خرداد ماه سال جاری ماجرای سرقت خودروی پراید در شرق تهران به ماموران کلانتری 147 گلبرگ مخابره شد و ماموران در همان تحقیقات ابتدایی شماره پلاک خودروی سرقتی را در سامانه پلیس ثبت کردند. تحقیقات پلیسی ادامه داشت و ماموران پی بردند که دزدان در مدت زمان کوتاه و با وجود اینکه قفل پدال داشته سارقان موفق به سرقت این خودرو شده‌اند. تعقیب و گریز مرگبار ساعت 4 بامداد 5 خرداد ماه سال جاری بود که تیمی از ماموران کلانتری 147 گلبرگ در حال گشت‌زنی در شرق تهران بودند که به خودروی پراید سیاه رنگ با 3 سرنشین مرد مشکوک شدند. ماموران دستور ایست برای مردان مرموز صادر کردند و خودروی پراید در کنار بزرگراه توقف کرد و یکی از ماموران پس از توقف خودروی 3 مرد جوان از خودرو پیاده شد و به سمت آنها رفت که در همین لحظه خودروی مردان مرموز شروع به حرکت کرد. همین کافی بود تا تعقیب و گریز پلیسی آغاز شود و ماموران در این صحنه شماره پلاک خودروی مردان مرموز را مورد بررسی قرار دادند که مشخص شد پراید سیاه رنگ سرقتی است. دزدان با سرعت در اتوبان شرق تهران با حرکات مارپیچ سعی بر فرار از دست ماموران داشتند که در این صحنه پلیس برای پایان دادن به این فرار 8 تیر هوایی شلیک کردند اما دزدان بدون توجه به این تیراندازی‌ها به مسیر خود ادامه دادند و همین کافی بود تا مامور پلیس لاستیک‌های خودروی پراید را هدف قرار دادند. این تعقیب و گریز پلیسی که نزدیک به دو ساعت طول کشید و دزدان در حالیکه 4 لاستیک خودرویشان هدف گلوله‌های پلیس قرار گرفته بود به فرار خود ادامه دادند و تیراندازی‌های پلیس به سمت خودروی دزدان ادامه داشت تا ا

 ویدیوهای پیشنهادی