رفع اختلال تکلمی در کودکان.09120452406بیگی.اختلال تکلم در کودکان.گفتاردرمانی


اختلالات تکلمی در کودکان شامل جملات کوتاه کودکان ، استفاده از کلمات و فعل های ساده ، اشتفاده از طول جملات خیلی کم ، کم حرف زدن کودک ، مشکلات تلفظی کودکان مثل بد گفتن صداهای حلقی( ک گ خ ق و..) ، عدم توانایی در بیان صدای /ر/ و..... درمان این کودکان از طریق گفتاردرمانی منظم و فشرده به آسانی قابل حل می باشد.09120452406بیگی.مطالب بیشتر gofkar.com .

 ویدیوهای پیشنهادی