اجرای گروه سیرک ریکو در نیمه نهایی عصر جدید


چرخش و پرواز در هوا و فرودآمدن، همچنان در هوا! چگونه این نمایش، نفس‌ها را در سینه حبس کرد و قلب‌ها را به تپش وا داشت؟ گروه ریکو؛ دومین اجرای برنامه یازدهم از دور دوم عصر جدید گروه ریکو علی میخ ژیملاستیک سیرک در عصر جدید فیلم کامل وحشتناک خظرناک حامد کارگر.

 ویدیوهای پیشنهادی