فیلم لحظه حمله مسلحانه قاچاقچیان به جنگل‌بانان مازندرانی


ساعت ۴ صبح امروز یک خودرو پراید حامل قاچاق چوب توسکا به نگهبانی عبور قادی کلای چهاردانگه رسید که با ممانعت توسط مأموران این نگهبانی روبرو شد.

 ویدیوهای پیشنهادی